Menyknapp

Prövning

Om du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera dina gymnasiebetyg kan du göra en prövning. Du kan ansöka att göra prövning i de kurser vi erbjuder under prövningsperioden.

En prövning innebär att du läser in ett ämne på egen hand enligt kursplan/ämnesplan och gör prov. Provet kan bestå av både skriftliga och muntliga delar. I vissa ämnen ingår laborationer eller praktiska moment.

Du kan göra max två prövningar per period.

Ansökan för prövning är öppen följande perioder:

10 december - 28 februari │ Prövning genomförs under maj-juni.
10 juni - 10 september │ Prövning genomförs under november.

Vanliga frågor om prövning

Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från och med hösten det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en gymnasieutbildning.

I de kurser som erbjuds av vuxenutbildningen. Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information innan du gör en ansökan.

Här kan du läsa om innehållet i kurser

Prövning innebär att du visar att du har inhämtat de kunskaper som föreskrivs i kursplanen/ ämnesplanen samt att du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.

Nej, prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan/ ämnesplan. Observera att du inte har någon rätt till lärarhjälp och att du själv skaffar ev. litteratur. Prövning avser alltid en hel kurs. Vanligen sker prövning såväl muntligt som skriftligt. Prövningen förrättas i regel av två lärare; en examinator och en medbedömare.

Prövningen kostar 500 kr. Det är en lagstadgad administrativ avgift.
Erlagd avgift återbetalas ej.

 

Prövningen är avgiftsfri:

För dig som har betyget F i en kurs på gymnasial eller grundläggande nivå som du ska pröva i.

För dig som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning och inte har nått upp till nivån för betyget E.

För dig som prövas i SFI och är folkbokförd i Uddevalla kommun.