Menyknapp

Om lärlingscentrum

Lärlingscentrum är en samverkan mellan Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsavdelning.

Vi ska genom ökad samverkan:

  • Möta individens behov genom att samordna resurser för arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildning

  • Möta arbetslivets behov genom att bidra till förbättrad kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare, privata såväl som offentliga.

Inom många branscher råder idag brist på gymnasialt yrkesutbildade. Samtidigt finns det en stor andel individer som står långt från arbetsmarknaden och många yrkesutbildningar som inte lockar tillräckligt många sökande. För att stärka arbetet med arbetslivets kompetensförsörjning avser Lärlingscentrum att öka arbetsgivares kännedom om möjlighet till påverkan av utbildningsutbudet genom behovskartläggningar och gemensamt skapa underlag för utbildningsstarter.

Lärlingscentrums uppdrag:

  • Öka yrkesutbildningarnas attraktivitet och bredda målgruppen sökande.
  • Övergripande branschsamverkan för att kartlägga kompetens- och rekryteringsbehov.
  • Utveckla möjligheter till validering kopplat till kompetensprofiler.
  • Omvärldsbevakning av lokala och regionala näringslivets kompetens- och rekryteringsbehov för att skapa utbildningar inom branscher med hög efterfrågan på kompetens.
  • Utveckla och kvalitetssäkra lärlingsutbildning som utbildningsform för att säkerställa branschnära, aktuella yrkesutbildningar.

Besöksadress

Margretegärde, plan 1
Skolgatan 2, Uddevalla

Välkommen att kontakta oss!

Lärlingskoordinatorer Uddevalla Vuxenutbildningen

Publicerad:

Publicerad: