Menyknapp

Handledarutbildning

En handledarutbildning ger arbetsplatsen verktyg att handleda och förståelse för det arbetsplatsförlagda lärandet som del av elevens yrkesutbildning. Under handledarutbildningen går vi igenom vad som förväntas av skolan, eleven och arbetsplatsen.

Handledarutbildning

Vi erbjuder i nuläget tre former av handledarutbildning. Dessa utbildningar är likvärdiga avseende Skolverkets bedömning om statsbidrag och följer godkänd utbildningsplan.

 • På plats - Branschöverskridande
  I regi av GLU/Gymnasieskolan, Vux och Yrkestrainee. 1 heldag/termin. Inbjudan skickas till alla aktiva apl-företag.

  Nästa tillfälle: 21 mars 2023

 • På plats - Branschspecifik
  I regi av Vuxenutbildningen, i samverkan med aktuell branschorganisation. Genomförs på efterfrågan från bransch/företag.
  2-3 halvdagar, minst 5 deltagare/omgång. Erbjuds oftast vid uppstarter av nya utbildningar och kan även innehålla framtagande av LoopMe-uppdrag.

  Vid intresse av att boka en riktad handledarutbildning, kontakta koordinator för Lärlingscentrum.

 • On-line, ej tidsbunden.
  Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning. Särskilt modul 5 - Fördjupning om lärlingsutbildning rekommenderas. Lathund för genomförande [bifoga pdf]
  Länk till inloggningssidan: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning Länk till annan webbplats.

Handledarstöd

Utöver handledarutbildning erbjuder Lärlingscentrum även handledarstöd i form av nätverksträffar, föreläsningar om specifika frågor (t ex arbetsmiljöansvar vid apl). Kontakta oss för mer info eller vid förfrågning om specifikt upplägg hos er.

Välkommen att kontakta oss!

Publicerad:

Publicerad: