Menyknapp

Övriga verksamheter

 • Menybild

  Prövning

  En prövning innebär att du läser in ett ämne på egen hand enligt kursplanen och gör ett prov. Du får betyg utifrån betygskriterierna i respektive kurs.
 • Menybild

  Uppdragsutbildning

  Välkommen att ta kontakt med oss, för att diskutera ditt företags och din personals fortsatta kompetensutveckling genom anpassad uppdragsutbildning
 • Menybild