Menyknapp

Vårt miljöansvar

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid.

Uddevalla kommun har antagit följande klimatlöften Länk till annan webbplats.

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi bygger i trä
16. Vi installerar solenergi
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Tillsammans skapar vi en klimatsmart region.

Årshjul för hållbarhetsarbete på VUX Uddevalla Vuxenutbildning.

Årshjul för hållbarhetsarbete på VUX Uddevalla Vuxenutbildning.

Publicerad:

Publicerad: