Menyknapp

Studera i annan kommun

Så här gör du som är intresserad av att studera i en annan kommun eller hos en annan utbildningsanordnare än den som du är folkbokförd i.

Utbildningar inom Högskola/ Universitet, Yrkeshögskola och Folkhögskola har du rätt att ansöka till oavsett var du är folkbokförd.

Folkbokförd i Uddevalla kommun

För dig som är folkbokförd i Uddevalla och är intresserad av att söka utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå i någon annan kommun görs det genom att skicka in en ansökan till Uddevalla Vuxenutbildning.

När du har skickat in din ansökan och den är komplett med betyg kommer vår verksamhetschef att ta beslut om interkommunal ersättning (IKE). Det innebär att hemkommunen beviljar ansökan eller inte. Vi skickar en kopia på beslutet till dig samt till anordnande kommun.

Ett beslut där vi beviljar interkommunal ersättning innebär INTE att du är antagen till sökt utbildning/kurs, det beslutet fattas av den anordnande kommunen.

Interkommunal ersättning (IKE) innebär att den kommun där du bor och den kommun där du vill studera samarbetar för att fördela de ekonomiska kostnaderna för din utbildning. Din hemkommun tar beslut om du får studera i en annan kommun.

Är du sökande från en annan kommun och vill studera i Uddevalla, ta kontakt med den kommun som du är folkbokförd i.

Har du redan gjort en digital ansökan hos oss så skickar du in en kopia på den till din kommun för beslut gällande interkommunal ersättning.

Ansökan

Du skickar din ansökan via post eller e-post.

Adress: Uddevalla Vuxenutbildning, 451 81 Uddevalla
E-post: vuxenutbildningen@uddevalla.se

Din ansökan ska innehålla:

  • Kopia på ansökan till den utbildning du ansöker till.
    (viktigt att ansökan beskriver vilken utbildning du söker och i vilken kommun)
  • Kopia på dina tidigare betyg.
  • Personligt brev.

Personligt brev ska beskriva:

  1. Varför du vill läsa just den utbildningen.
  2. Din utbildningsbakgrund/tidigare studier.
  3. Målet med dina studier.
  4. Dina arbetslivserfarenheter.
  5. Dina kontaktuppgifter.

En ansökan som inte är komplett kan inte hanteras.

Du har rätt att läsa på grundläggande nivå i annan kommun om du uppfyller villkor för detta.
Du har inte rätt att läsa på gymnasial nivå i annan kommun men kan i vissa fall ändå få det beviljat av din hemkommun.

Vad är interkommunal ersättning?

Interkommunal ersättning (IKE) innebär att den kommun där du bor och den kommun där du vill studera samarbetar för att fördela de ekonomiska kostnaderna för din utbildning. Din hemkommun tar beslut om du får studera i en annan kommun.

Sökande från annan hemkommun?

Är du sökande från en annan kommun och vill studera i Uddevalla, ta kontakt med den kommun som du är folkbokförd i.

Har du redan gjort en digital ansökan hos oss så skickar du in en kopia på den till din kommun för beslut gällande interkommunal ersättning.

Publicerad:

Publicerad: