Menyknapp

Kris och beredskap

Som studerande är det viktigt att du vet vad du ska göra i en krissituation.

När det brinner
-Rädda, varna-larma, släck!

Checklista vid brand

 • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara. Ta inte hissen!
 • Varna andra som befinnersig i fara genom att använda din röst.
 • Larma SOS Alarm ring 112.
 • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Vid hot och våld
-Fly, sök skydd och larma.

Fly

 • Fly om du kan.
 • Bedöm om det är säkrast att fly eller att gömma sig.
 • Finns det en säker flyktväg? Kan du ta dig dit utan att utsätta dig för större fara?
 • Insistera på att andra ska följa med dig men vänta inte på de som tvekar.
 • Lämna kvar dina tillhörigheter.

Sök skydd

 • Om du inte kan fly – göm dig!
 • Sök skydd mot beskjutning, misstänker du att skyddet inte skyddar mot eldgivning, lägg dig ner och visa så liten målyta som möjligt!
 • Om du kan se angriparna är det möjligt att de också kan se dig. Att du inte syns behöver dock inte betyda att du är säker, eftersom kulor kan passera genom glas, tegel, trä och metall.
 • Bedöm om det finns ytterligare flyktvägar.
 • Undvik att bli instängd.
 • Var tyst, stäng av ljudet på telefonen
 • Var uppmärksam på det du ser och hör.
 • Lås in och barrikadera dig och undvik att barrikadera dig i rum utan flyktmöjlighet.
 • Avlägsna dig från dörren.

Larma

Ring 112 – Vad behöver polisen veta? Om du inte kan prata eller ge ljud ifrån dig ska du bara lyssna på anvisningarna du får.

 • Var och när såg du senast angriparna?
 • Beskriv angriparna, antal, vapen, och klädsel.
 • Ge information om var du befinner dig, eventuell gisslan, skadade, typ av skador, upplysningar om byggnaden som ingångar och utgångar.
 • Försök att skilja på vad du tror och vad du vet.
 • Varna andra i din närhet.

Anmäl hot eller våld

Om någon på skolan utsätts för hot eller våld, tänk på följande:

 • Kontakta rektorn.
 • Kontakta skyddsombudet.
 • Dokumentera händelsen.
 • Dokumentera eventuella fysiska skador.
 • Sök vård om det behövs.
 • Polisanmäl i samverkan med rektorn.

Är det en akut nödsituation?

Ring 112

Publicerad:

Publicerad: