Menyknapp

Nätverk och forum

För att omvärldsbevaka och fånga upp lokala och regionala kompetensbehov deltar Uddevalla Vuxenutbildning i flertalet nätverk. I dessa arbetar vi både operativt och strategiskt med olika frågor som rör kompetensförsörjning, t ex aktuella rapporter, tendenser i branscher, yrkesutbildningars attraktivitet samt kvalitet i apl och LIA. Är du intresserad av att bidra med inspel eller deltagande till något av dessa nätverk - varmt välkommen att kontakta någon av oss utbildningskoordinatorer.

Fyrbodals Kompetensråd och College

Fyrbodals kommunalförbund processleder tre branschråd: Besöksnäringen, Bygg och Transport. I dessa deltar arbetsgivare, bransch- och arbetsgivarorganisationer, fackliga parter, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare.

Fyrbodal processleder även Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege. Dessa tar ett större grepp om samverkan genom exempelvis strukturerad samverkan på regional och lokal nivå, kvalitetssäkring av utbildningar och handledare, gemensamt framtagna mål och regional och nationell samordning.

Läs mer om Fyrbodals kompetensråd och college här Länk till annan webbplats.

Branschnätverk

Vi deltar i flera branschnätverk, som träffas regelbundet under året, med fokus på kompetensförsörjning. Ett exempel är El och Energi-nätverket där Uddevalla Energi, Trollhättan Energi och Fyrstadsgruppen träffas tillsammans med utbildningsanordnare och Installatörsföretagen.

Lokala programråd/Yrkesråd

Alla yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen anordnar regelbundet råd, där arbetsgivare bjuds in för att samverka kring utbildningens upplägg, genomförande och kvalité.

Jobbcentrum

Jobbcentrum är ett samverkansforum mellan Uddevalla kommun och arbetsförmedlingen, där aktörer som verkar runt individer som står långt ifrån arbetsmarknaden samlas.

Läs mer om Jobbcentrum här Länk till annan webbplats.

Lärlingscentrum

Vuxenutbildningen samverkar med Gymnasieskolan och Arbetsmarknadsavdelningen genom Uddevalla Lärlingscentrum. Genom samarbetet skapar vi fler flexibla och individanpassade yrkesutbildningar och bidrar till förbättrad kompetensförsörjning för kommunens privata och offentliga arbetsgivare. Genom samarbetet ska vi också tillsammans stärka lärling som yrkesutbildningsform och arbeta för god kvalité i samverkan med arbetsgivare.

Yrkesvuxsamverkan mellan Uddevalla, Orust och Kunskapsförbundet Väst

Ett nytt samverkansavtal mellan vuxenutbildningarna i Uddevalla, Orust och Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommuner) som gäller yrkesutbildningar på gymnasial nivå med start from 1 jan 2025. Tillsammans ska vi planera och samverka kring yrkesutbildningsutbudet för att öka tillgänglighet av yrkesutbildning på gymnasial nivå, bredda utbudet, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv i vår region.

Välkommen att kontakta oss

Publicerad:

Publicerad: