Menyknapp

Kompetensförsörjning

Många branscher och arbetsgivare har idag stora utmaningar att hitta den kompetens de behöver.

Är detta något som känns igen på er arbetsplats?

Inom Uddevalla Vuxenutbildning finns stor erfarenhet av att i samverkan med branscher och lokala arbetsgivare utveckla yrkesutbildningar som möter aktuella kompetensbehov. Vi för gärna dialog med er om hur just era behov ser ut.

Tillsammans kan vi skapa utbildningsinsatser som är anpassade utifrån era behov, där ni är med och formar framtida medarbetare.

Yrkesutbildning på gymnasial nivå är den mest efterfrågade utbildningsbakgrunden när svenska företag ska rekrytera. Bristen på yrkesutbildade är dock allt för stor. Åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå är därför helt avgörande för att åstadkomma en bättre matchning på arbetsmarknaden.
//Susann Haggren, Näringspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv

Välkommen att kontakta oss

Publicerad:

Publicerad: